آهنگ جدید و زیبا و شاد مجتبی ضرورت به همراه علی نیا و رامان مرسی به نام كمر باریك با سه كیفیت متفاوت ...

لینك مستقیم :

آهنگ با كیفیت MP3 192

آهنگ با كیفیت 64 OGG

آهنگ با كیفیت WMA 20

( مخصوص تلفن همراه )