اینم یکی از زیباترین بازی های اکشن که به صورت کم حجم شده براتون می زارم

عکسهایی از بازی و دانلود در ادامه متن


 

 

عکسهایی از بازی

http://i47.tinypic.com/ay8v2v.jpg
http://i45.tinypic.com/2nai9er.jpg
http://i46.tinypic.com/2u53uao.jpg
http://i46.tinypic.com/21lr9j7.jpg
http://i50.tinypic.com/2qar4zo.jpg

لینک دانلود غیر مستقیم

http://rapidshare.com/files/402448807/lool.rp.n.part01.rar
http://rapidshare.com/files/402448794/lool.rp.n.part02.rar
http://rapidshare.com/files/402448962/lool.rp.n.part03.rar
http://rapidshare.com/files/402448875/lool.rp.n.part04.rar
http://rapidshare.com/files/402448925/lool.rp.n.part05.rar
http://rapidshare.com/files/402448910/lool.rp.n.part06.rar
http://rapidshare.com/files/402448876/lool.rp.n.part07.rar
http://rapidshare.com/files/402448845/lool.rp.n.part08.rar
http://rapidshare.com/files/402449010/lool.rp.n.part09.rar
http://rapidshare.com/files/402449001/lool.rp.n.part10.rar
http://rapidshare.com/files/402448984/lool.rp.n.part11.rar
http://rapidshare.com/files/402448775/lool.rp.n.part12.rar
http://rapidshare.com/files/402448808/lool.rp.n.part13.rar
http://rapidshare.com/files/402448805/lool.rp.n.part14.rar

دانلود با لینک مستقیم

http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part01.rar
http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part02.rar
http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part03.rar
http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part04.rar
http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part05.rar
http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part06.rar
http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part07.rar
http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part08.rar
http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part09.rar
http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part10.rar
http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part11.rar
http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part12.rar
http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part13.rar
http://dl3.mihanup.net/priv8_rl/files/lool.rp.n.part14.rar